הנחיות והסברים – כיצד נפוצה על אובדן או נזק לרכוש בעת מלחמה?

בהתאם לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א1961- המדינה תפצה אזרח שרכושו נפגע נזק ישיר כתוצאה מפעולת מלחמה.

במסגרת החוק תושבי המדינה יכולים להגיש תביעה בזמן מלחמה או בזמן פעולת איבה כדי לקבל פיצוי המגיע להם על פי חוק. הפיצוי מהמדינה נועד לאפשר לתושבים לחזור למצבם הרגיל והשגרתי בזמן הקצר ביותר. 

ניתן להגיש תביעה בגין נזקי מבנה, נזקי תכולה (חפצים ביתיים כמו רהיטים, מוצרי חשמל, בגדים ועוד), נזקים שנגרמו לכלי רכב, נזקים לעסק (ציוד ומלאי), ונזקים שנגרמו לחפצים אישיים של עוברי אורח ששהו במקרה באזור בו אירעה פעולת איבה.

מי זכאי?

 מי שהיה בעל הרכוש/נכס ביום שנגרם לו הנזק או מי שהוכיח כי הוא הנושא בהוצאות שיקום הנזק (או שניהם יחד(

במקרה של נזק לרכוש ניתן להגיש תביעה מקוונת באתר רשות המיסים:

תביעה מקוונת – נזק ישיר | רשות המסים בישראל (www.gov.il)

בנוסף, רשות המיסים פתחה מוקד טלפוני ייעודי לקרן הפיצויים בטלפון שמספרו 4954*

חשוב לדעת!

יש להגיש הודעה על הנזק תוך 14 ימים מיום קרות הנזק.

*בהתאם לפרסומי רשות המיסים, נכון למועד כתיבת שורות אלו, יש להגיש תביעה למס רכוש בתוך שלושה חודשים מיום קרות הנזק.

הערכת הנזק נקבעת על-ידי שמאי מעריך מטעם מס רכוש.

ניתן לערער על החלטת מס רכוש באמצעות הגשת ערר לוועדת ערר בתוך 30 ימים מיום שנמסרה החלטת מס רכוש. ניתן גם לערער על החלטת ועדת הערר, בגין שאלות משפטיות, לבית המשפט המחוזי.

ניתן לרכוש ביטוח רשות באמצעות מס רכוש- דמי הביטוח הנגבים יהיו בסך 0.3% מהשווי הנוסף של החפצים המבוטחים ובשים לב כי השווי הנוסף לא יעלה על 944,881 ₪ (בהתאם לפרסומי מס רכוש נכון ליום כתיבת שורות אלו)

מס רכוש מבהיר כי אין צורך לבטח בביטוח רשות חפץ ביתי המחובר דרך קבע למבנה כגון: ארונות מטבח, מזגן, כלים סניטריים וכו' שהרי חפצים אלו מכוסים בהתאם לחוק מס רכוש וקרן הפיצויים.

קישור לרכישת ביטוח רשות: הצהרה לצורך ביטוח חפצים ביתיים- ביטוח רשות (forms.gov.il)

 

ביטוח הרחבה עבור נזקי טרור בביטוחי דירה:

בפוליסת דירה תקנית קיים סייג לנזקי טרור. זאת אומרת לא קיים כיסוי לנזקי טרור.

ביטוח הרחבה לנזקי טרור מטרתו היא לבטל סייג זה, כך שבמקרה של אירוע ביטוחי שכזה יינתן כיסוי ביטוחי ע"י חברת הביטוח בגין חלק הכיסוי שמעבר לגבולות מס רכוש, חברות הביטוח לא מחויבות בחוק למכור כיסוי זה, העזרו בסוכן הביטוח כדי לבדוק ולקבל החלטה לגבי הרחבה זו.

שתפו את הפוסט