ביטוח בריאות

כמה מילים על ביטוח בריאות

ביטוח בריאות - מה זה ולמה זה חשוב

ייעוץ פנסיוני הוא תהליך של מתן ייעוץ אובייקטיבי לאדם בנוגע לחיסכון הפנסיוני שלו, באמצעות קופות גמל, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים וקרנות השתלמות. הייעוץ הפנסיוני מתמקד ביצירת תמהיל מוצרי החיסכון האופטימלי עבור החוסך בהתאם למאפייניו האישיים והמשפחתיים, צרכיו והעדפותיו, תוך התייחסות לנושאי תמהיל השקעות, מאפייני סיכון, עלויות, מיסוי, כיסויים ביטוחיים ועוד.

הסדרת הייעוץ הפנסיוני בישראל
עד רפורמת בכר היה תחום הייעוץ הפנסיוני בישראל מוסדר במידה מצומצמת, וסבל מבעיה של ניגוד עניינים מובנה, מאחר שלא נעשתה הבחנה בין פעולות השיווק ופעולות הייעוץ, אשר ניתנו על ידי בנקים, סוכני ביטוח וגורמים נוספים שעסקו בשיווק של מוצרים פנסיוניים.