זמן מלחמה: שאלות ותשובות במוצרי ביטוחי חיים בריאות תאונות אישיות וקרן פנסיה

שאלה: האם ביטוח המשכנתא שלי (ביטוח המבנה) מכסה נזקים כתוצאה מנזקי מלחמה?

תשובה: ביטוח מבנה הוא כיסוי המשווק במסגרת פוליסת ביטוח דירה תקנית ואינו מכסה אובדן או נזק שנגרמו כתוצאה ממלחמה, במקרה זה, המדינה היא זו שאחראית לפצות את אזרחיה באמצעות מס רכוש וקרן הפיצויים.

שאלה: האם ביטוח ריסק למקרה פטירה מכסה אירוע מוות שנגרם עקב פעולת מלחמה?

תשובה: כן, יש להבחין בין פוליסת ריסק "טהור" למקרה פטירה לבין פוליסות ריסק אחרות (דוגמת: תאונות אישיות ונכויות)

שאלה: האם ביטוח תאונות אישיות מכסה פגיעה כתוצאה ממלחמה?

 תשובה:  ביטוח תאונות אישיות מקנה פיצוי כספי למצבים מסוימים, אשר נגרמו כתוצאה מאירוע תאונתי פתאומי. קיימות גרסאות שונות לפוליסות תאונות אישיות – חלקן מחריגות כיסוי ביטוחי לאירוע תאונתי שאירע עקב השתתפות פעילה במלחמה כלומר, מקנות כיסוי להשתתפות פסיבית בשעת מלחמה. חלקן מחריגות כיסוי ביטוחי כתוצאה ישירה מפעילות בעלת אופי צבאי. זאת אומרת נוסח הסייגים והיקפי הכיסוי משתנים בין חברות הביטוח בהתאם לגרסאות ולשנים בהן הפוליסה נרכשה, לכן יש לבדוק כל מקרה לגופו.

 

שאלה: האם ניתוח בישראל הנדרש כתוצאה מפציעה במהלך מלחמה יכוסה במסגרת פוליסת בריאות?

תשובה: התשובה נחלקת ל-2 : עד 02/2016  שווקו פוליסות בריאות שונות לניתוחים בישראל ומשכך הסייגים בהן שונים בין חברות הביטוח. לכן בפוליסות שנרכשו עד 02/2016 יש לבדוק כל מקרה לגופו. החל מ יום 1.2.2016 נקבעו הוראות אחידות באשר לתנאי פוליסות ניתוחים  ונקבע כי לא יכוסה ניתוח פרטי בישראל הנדרש עקב מקרה ביטוח שאירע באופן ישיר עקב פעילות מלחמתית או פעולת איבה או עקב פעילות ישירה בעלת אופי צבאי. ובכל מקרה במקרה הצורך פנו לסוכן הביטוח.

 

שאלה: קרוב משפחה נפטר במהלך האירועים האחרונים מאז פרצה המלחמה. כיצד ניתן לדעת היכן היו לו חסכונות פנסיוניים וביטוחי חיים?

תשובה: בעל רישיון פנסיוני יכול להגיש בשם המשפחה בקשה למידע דרך המסלקה הפנסיונית והגופים המוסדיים. בנוסף באמצעות הר הביטוח ניתן להיכנס לתיק קרוב שנפטר ולקבל תמונת מוצרים ביטוחיים פעילים. במקרה הצורך העזרו בסוכן הביטוח.

 

שאלה: במקרה פטירה מי יקבל את הכיסוי הביטוחי בביטוח חיים או בקרן הפנסיה, או את הכספים בחסכונות הפנסיונים?

תשובה: בעת ההצטרפות לפוליסת ביטוח חיים קבעתם מוטבים והם אלה שיקבלו את הכסף בהתאם לחלוקה שקבעתם בטופס ההצעה לביטוח, אם עבר זמן מאז שעדכנתם מוטבים לאחרונה (בעיקר אם הסטטוס האישי השתנה כגון: נישואין, גירושין, הולדת ילד/ה וכד..) רצוי למלא טופס עדכון מוטבים ולשלוח לחברת הביטוח.

אם לא קבעתם מוטבים, הכסף יועבר ליורשים החוקיים (יורשים יכולים להיות זוכים עפ"י צוואה או בהעדר צוואה יורשים לפי דין ילדים, בן/בת הזוג, הורים וצאצאים, הורי הורים וכו..) תשובה זו תקפה גם בחסכונות אחרים כגון: קרן השתלמות וקופות גמל.

קרן פנסיה פעילה משלמת קצבה לשארים, בחינת מיהו שאר נבדקת נכון לסטטוס האישי בעת הפטירה, מה שחשוב הוא לבדוק האם הסטטוס האישי שלכם מעודכן נכון בקרן הפנסיה (למשל אם התחתנתם דאגו להפעיל חזרה כיסוי לבן/בת הזוג עליו ויתרתם בעת ההצטרפות לקרן)

שאלה: האם ישנן הוראות מיוחדות לגבי הפקדה למוצר פנסיוני בעת מלחמה?

תשובה: נכון לכתיבת שורות אלה לא פורסמו הוראות מיוחדות. מניסיון העבר נוהגת רשות שוק ההון להנפיק הנחיות ספציפיות, ככל שהדבר נדרש, במצבים מיוחדים. (כמו בעת הקורונה) ככל ויצאו הוראות נדאג לעדכן אתכם.

 

שאלה:  אני עצמאי והכנסתי נפגעה – האם אני יכול להקפיא את ההפקדות לפנסיה וקרן השתלמות?

תשובה: ניתן להקפיא הפקדות לפנסיה תוך השארת כיסוי ביטוחי פעיל לתקופה קצרה. ניתן להקפיא הפקדות לקרן השתלמות. כמובן התייעצו עם סוכן הביטוח לגבי התאמה אישית ומשמעויות נגזרות. . שימו לב כי התשובה מתייחסת לעצמאי עצמו ולא לעובדיו, שהרי הפקדות להסדר פנסיוני מהוות חלק אינטגרלי מתנאי ההעסקה של העובד.

שתפו את הפוסט